Naši lidé

Předsedkyně OV KSČM Šumperk
Místopředseda OV KSČM Šumperk
Člen VV OV KSČM Šumperk
Člen VV OV KSČM Šumperk
Člen VV OV KSČM Šumperk