Okresní revizní komise

Předsedkyně Okresní revizní komise KSČM Šumperk
Členka Okresní revizní komise KSČM Šumperk
Členka Okresní revizní komise KSČM Šumperk