Okresní rozhodčí komise

Předseda Rozhodčí komise OV KSČM Šumperk
Členka Okresní rozhodčí komise KSČM Šumperk
Člen Okresní rozhodčí komise KSČM Šumperk